PARKER派克比例阀

更新时间:2018-03-12 15:31:48 信息编号:5198074 发布者IP:180.175.81.211
PARKER派克比例阀
PARKER派克比例阀
供应商:
上海茏郁工控设备有限公司 商铺
企业认证
营业执照已认证个人身份已认证已绑定Email微信已认证
报价:
人民币¥.00元每
所在地
嘉定区汇源路55号8幢3层J959室
销售经理
郝先生
手机号
15921848607
在线咨询
点击这里给我发消息
访问统计
12次
发送询盘

产品详细介绍

上海茏郁专业销售原装进口PARKER派克阀,价格优惠、货期快,可全国货到付款,销售热线:15921848607

R412007016 AS3-FLC       R900502117 DB20-1-5X/200   

R900502117 DB20-2-5X/200      DB20-3-5X/100       SV10PA1-4X

R900769541 S10P05-1X/     DB10-1-4X-50/V/W65     ZDR6DP1-40/75YM

DBETX-1X/50G24-8NZ4M    0811402036     R900340362 ZDC25P-2X/V

4WEH16J7X/0F6AG24N9K4     DBDS30P1X/200      DBDH10P10/315

4WRZE25E1-325-71/6EG24ETK31/A1D3M     R900586919 4WMM10J3X

R901000846 DBET-6X/200G24K4V   4WEH16J-7X/6EG24N9ETS2K4

R900974896 DBW20B2-5X/200U6EG24N9K4    Z2FS16-8-3X/S2

R900597892    DR20-5-5X/200Y     R900769822    S20P05-1X/

R900940965 4WEH16J-7X/6EG24N9ETS2K4/B10D3   4WMM10E3X/V

R900500190    FD16PA-2X/B03V      R900420519 S30A1.0/

R900386457    4WH6D5X/OF/B08     4WE10D3X/EG24N9K4

0811404613 4WRPEH6C4B40L-2X/G24KO/A1M  4WRE6E16-21/G24K4/V

0811402017 DBETX-1X/180G24-8NZ4M    R900564519 Z2SRK6-1-11/V/60

4WREH10CB50L-2X/G24KO/F1M     DBDS6G1X/315V  4WE10JA5X/EG24N9K4/M     5-4WE10JA33/CG24N9K4   DBW10A1-5X/200-6EG24N9K4      M-3SED6UK13/350CG24N9K4

R900964727 4WE10D3X/OFCG110N9K4/V   4WRAE6W30-2X/G24N9K31/A1V

R900960951 4WE10D3X/CG110N9K4/V   4WE10D5X/OFCG110N9K4/V

R900597186    4WE10E3X/CW110N9K4    4WRPEH10CB50L-2X/G24K0/F1M

4WRPEH6CB24L/20/G24 K0/F1M    4WRA6W1-30-2X/G24K4/V

  R900958780 4WRZ10W8-50-7X/6EG24N9ETK4/D3M    DB10-2-5X/200

 4WE10D3X/OFCG220N9K4/V       R901025073     Z2S10B-1-3X

4WE10D3X/CG220N9K4/V            R900944371   4WMM10D3X/

811404114 4WRBA6E30-2X/G24N9Z4/M    4WRA6E07-2X/G24N9K4/V+Z4

0811404123 4WRBA6E07-2X/G24N9Z4/M   4WE10J3X/CW230N9K4

4WE10D3X/OFCG24N9K4/V R900593675      ZDR10DA2-5X/210Y

DRE6X-1X/75MG24-8NZ4M   0811402059    2FRM6A36-3X/32QRV

4WEH16H7X/6EG24N9ETK4/B10P4.5    4WE10D5X/EG24N9K4/M       R901278760       R900954258 4WRTE10V-100L-4X/6EG24K31/A1M

4WE6Y 6X/EG110N9K4/V     DBW20B-2-5X/315-6AG24N+Z5L 

DBEME10-5X/200YG24NK31M    3DREPE6C-2X/25EG24N9K31/A1V

4WRAE10E60-2X/G24N9K31/A1V      DBEME30-3X/200YG24K31M

A4VG125HD3D2/32L/NZF02F041P-S     4WRE10E25-2X/G24K4/V

R900710530    4WRAE10W60-2X/G24K31/F1V     DBDS30K18/315

R900728586        4WRZ16W8-150-70/6EG24N9K4/D3M

4WE10D5X/EG110N9DK6L/V SO924      4WE10D5X/EG24N9K4/V

4WE6U6X/EG110N9K4/V     M-3SED6UK1X/350CG110N9K4/V    4WE6C6X/EW230N9K4/V   R900924607    4WREE10V75-2X/G24K31/A1V

 4WRZE16W8-150-70/6EG24N9K31/F1V      DBETE-6X/315G24K31F1V    A10VS0100DRG/32R-VPB12N00        DBW20B1-5X/350S6EW110N9K4R12

4WRTE16E125L-4X/6EG24K31/A1M     DBETE-5X/315G24K31M/A1V

4WRDE16V200L-5X/6L24K9/MR+Z31      M-3SEW6C30B/420MG24N9K4

  M-3SEW10C1X/420MG24N9K4/B20       M-3SEW10U1X/420MG24N9K4U

4WE6D6X/EG24N9K4+00310995     DBDS6P1X/400     SV6PB3-6X

4WREE6V16-2X/G24K31A1V+R90022389     DBETE-6X/200G24K31A1V

R900909219    4WS2EM10-5X/75B11ET315K31EV     SV10GA1-30B

SL6PB2-6X/V      R900523244    4WREE10EA50-22/G24K31/A1V

5-4WE10D50/EG24N9K4QMBG24/MH     4WE10J50/EG24N9K4/MH

DBDS6G1A/50        2FRM6B36-33/10QRV       Z1S6T05-04/V

R900002424 ZDR6DA2-4X/25Y     LFA16WECA-71/A12B12     Z1S6P05-4X/V        LFA25EWA-7X/CA20DQMG24     Z2S6-1-6X/V

4WRZE16W8-150-70/6EG24EK31/F1D3M     DBW20B-5X/315-6EG24N9K4

4WRZE16E1-150-70/6EG24N9K31/F1M    4WE6D6X/EG24N9K4/V

R901052185 4WRZE25W8-325-7X/6EG24N9ETK31/F1D3M

4WRZE25W8-520-7X/6EG24N9ETK31/F1D3M     Z2DB10VD-2-4X/200

4WRZE16W8-150-70/6EG24N9K31/F1V      A10VSO10DR/52R-PPA14N00

SL10PA1-4X     DBW20B1-5X/350S6EW110N9K4R12    DBDS10K13/400V

  A4VSO 180 DR /30R-PPB13N00   4WE6C61/EG24N9K4     Z2S6-1-6X/V

4WRZE16W8-150-70/6EG24EK31/F1D3M   4WRAE10E60-22/G24K31/F1V

DBDS20K1X/2  00V     Z2FS6-2-4X/1Q     4WRZE16E1-150-70/6EG24N9K31/F1M     FESXE50CA-1X/980LK0B1M

R900730898 DBW20B2-5X/350S6EW110N9K4R12    DBDS30K1X/315

4WRZE16W8-150-7X/6EG24EK31/F1D3M     FD16FB21/200B00V

4WRZE16E1-150-7X/6EG24N9K31/F1M      Z2FS16-8-31/S2   

4WRZE32W8-520-7X/6EG24N9EK31/F1D3M       Z2FS16-31/S2

R900424905 2FRM16-3X/100L    4WRE10EA75-2X/G24K4/V 

0811404721 4WRREH6VB24L-10/G24K0/B5M    4WE10J5X/EG24N9K4/M

DBEME10-7X/315YG24K31A1M     DBEME10-7X/315YG24K31F1M

STW0195-21/1V8-24PF6 R901160804     4WRAE6W1-15-22/G24K31/F1V 

R901344560    4WE10D5X/EG220N9K4/M     M-SR30KD05-1X

4WRZ16E150-7X/6EG24N9ETK4/M  R900966566    4WE6J6X/EG12N9K4

R900751933 4WRZE10W8-50-7X/6EG24N9ETK31/F1D3M  

  4WE6E6X/EW110N9K4    4WE6D6X/OFEG205N9K4   4WE6M6X/EW110N9K4     4WE6D6X/OFEG220N9K4  4WRA10E60-2X/G24N9K4/V     R901382182    4WE10D5X/EG110N9K4/V

R901382330 4WE10D5X/OFEG110N9K4/V    DBEM10-7X/315YG24K4M

R9013215524 4WE10C50/EG24N9K4/MH      DBDS10P10/315

 

R900208583 M-3SED6UK13/350CG24N9K4/P     4WEH16J7X/6AG24NEKP4.5

4WE6D6X/EW110N9DAL    VT-HNC100-1-2X/W-08-P-0   DBEME10-7X/315YG24K31M

DBW10A25X/315-6EG24N9K4   2FRE16-4X/160LBK4M   4WRAE 6 E30-2X/G24N9K31/F1V

4WRKE25E220L-3X/6EG24ETK31/F1D3M    DREBE6X-1X/175MG24K31A1M

R900221358  M-3SED6UK1X/350CG24N9K4/V

R900958859  3DREPE6C-20=25EG24N9K31/F1M=00000

R900925687  4WRAE10W1-30-22/G24N9K31/F1V

4WE10D3X/OFCG220N9K4升级为4WE10D5X/OFEG220N9K4/M   R901344562

0811403152  3FREEZ6B-1X/35L2G24K31F1MM

R901236928  4WREQ10Q5-50-2X/V5A-24PF60

4WRZE10E85-7X/6EG24N9ETK31/A1D3M

R900977490  4WRZE16W6-150-7X/6EG24N9ETK31/A1D3M

4WRZE25W6-325-7X/6EG24ETK31/A1D3M   3WE 6 A6X/EW230N9DL

 

M-3SEW10UX/420MG24N9K4/B22  DBETX-10/180G24-25NZ4M

M-3EW10C1X/420MG24N9K4   M-3SEW10UX/420MG24N9K4  4WE6J6X/EW230N9DL  3WE6A62/EW230N9K4     2FRM6B36-2X/10QM

 

2FRM6A36-3X/10QMV     2FRM6A36-2X/12QRV-1N001    4WRPH-6-C3B40L-2X/G24Z4/M     3DREPE6C-21=25EG24K31/F1M=00

R901029161   SYDFEE-20/071R-PRA12KD3-0000-A0A1EXX-006

R431007231 SUPERSPOOL-N038-HDL     4WRAE6E1-30-2X/G24K31/F1V

4WRAE10E1-30-2X/G24K31/F1V   4WRAE10E1-60-2X/G24K31/F1V   H-4WEH25C6X/6EG24N9K4     DBETBEX-1X/180G24K31F1M   

4WH6D53/ R900449957     R900931011 DAW30B2-55/200-10-6EG24N9K4

4WE6D6X/OFEW110N9DJL/B10   R901109765 "047521065610000 VMSN-08A-10

DBDS8G1X/315    0811405152 VY-VARAP1-525-20/V0    4WE6J7X/HG24N9K4

4WRPH6C4B40L-2X/G24Z4/M     4WRPEH10C4B100L-2X/G24K0/A1M

DR10DP3-43/75YM     DB30B2-5X/315-G24K4R12   DREME20-5X/315YG24K4M

DBDS10K1X/100    DBEM10-7X/350YG24K4M     SYDFEE-2X/045R-PPA12N00

AZPF-2X-005RQR20MB     DBDS6K-200     4WE10G3X/EG24N9K4

R901108990  4WE6J70/HG24N9K4/B10      FESE25CA-3X/315LK0B1M

DB10-2-5X/315     DB10-1-5X/315   R900503374   FD12FA2X/B03V

R901220113 3DREME10P-7X/200YG24K31A1V    R900513337 FD32PA2X/B06V

R900954113 4WRE 10 W1-50-2X/G24K4/V    R900599536 SL20PA2-4X/

R900599473 SL30PA2-4X/     ZDR10DP2-5X/75YM    R900421205 SCA25CZ20/M

R900489027 ZDC25P-21/XM   3DREPE6C-2X/25EG24N9K31/A1M

4WRZE25W8-220-7X/6EG24N9EK31/A1M   5-4WE10D50/EG24N9K4QMBG24

R900912156  4WREE6E08-24/G24K31/A1V  4WE10Y3X/CW230N9K4

4WRDE16V1-200L-5X/6L24K9MR    R90106180  4WRSE10V1-25-3X/G24K0/F1V

DBDS20K1X/210VE   DR30-6-5X/315Y     4WE10D5X/EG220N9K4/V

M-SR20KE15-1X   4WE6D6X/EW230N9K4/V    DB10-1-5X/315   DR10DP2-43/75YM

R900571657 M-3SEW6U3X/420MG24N9K4(B12)   4WE10D4X/OFCG24N9K4

4WEH16J7X/6EG24N9ETK4/10     M-3SEW6C37/420MG24N9Z2/B08V

M-3SEW6U3X/420MG24N9K4/V     Z2FS6-2-L4X/2Q   DB10-2-52/200Y

R901093969 4WRTE16W8-200L-42/6EG24ETK31/F1M   Z2S6-2-64/

4WRDE16-V1-200L-52/6L24K9/MR    4WE6D62/OFEW230N9K4

R900703116 4WRTE16W8-125L-4X/6EG24ETK31/F1M   2FRM16-3X/160LB

R900954287 4WRTE25V1-220L-42/6EG24K31/A1M     FES50CA-30/140LK4M 

R901093969 4WRTE16W8-200L-42/6EG24ETK31/F1M   2FM16-3X/100LB

R901114917 4WRPEH6CB24L-20/G24K0/F1M    4WE10J73-5X/EG24N9/A12

0811404765 4WRPEH10CB50L-2X/G24K0/F1M    

R901041760 4WRTE25W6-350L-4X/6EG24ETK31/F1M

4WRDE16V1-200L-52/6L24K9/MR   4WRZE32W6-530-71/6EG24N9K4/D3M

0811402616 FESXE32CA-10/320LK0B1M   4WRDE10V1-100L-52/6L24EK9/M-280

4WRZE16W8-150-7X/6EG24ETK31/A1D3M   4WRDE27V1-500L-52/6L24K9/WR152MR

0811402055 DRE 6X-1X/175MG24-8NZ4M  4WRAE10W-60-2X/G24K31/A1V

R900903528  4WE6J73-6X/EG24N9K4   R901115878 4WE6J73A6X/EG24N9K4

R901006499 STW 0195-2X/2V5-24CF6     R901320114  4WE10J73-5X/EG24N9K4/M

ZDREVP1-12/100MG24K4V

力士乐柱塞泵

A4VG56HD3DT1/32R-NSC02F015S   A4VS071DR/10R-PPB13NOO

A4VG90HD3DT1/32R-NSF02F015S    A2FO160/61R-PPB05

A4VG71HD3DT1/32R-NSF02F011S  A7VO160EP/63R-NPB01

A4VG125HD3DT1/32R-NSF02F011S    A1 0VSO28DFR/31R-PPA12N00SO32 

A4VG180HD3DT1/32L-NZD02F011S   A2F056/61RPPB05

A4VG250HD3DT1/32R-NSD10F011S    A4VS071DR/10R-PPB13N00

  A4VSO71DRG/10R-PPB13N00     A4VSO40DRG/10R-PPB13NOO  A4VSO180DR/30R-PPB13N00      E-A10VSO10DR/31R-PPA12NOO   A4VSO71DFR/10R-PPB13N00    E-A4VSO125DR/22R-PPB13NOO    E-A4VSO40DR/10R-PPB14NOO    A10VSO71DR/31R-PPA12NOO

A4VSO250DR/30R-PPB13NOO      A4VG71HD1A/11R-PPB10G729N   A4VSO71DR/10R-PPB13NOO     A10VSO71DFR1/31R-PPA12NOO  

A2FO180/61R-PBB05     A10VSO40DR/10R-PPB13NOO     A10VSO140DFR/31R-PBB12NOO

ZDR6DB2-4X/150YM     ZDB6VA-1-4X/200    DBW10B1-5X/2006G24N9K4

H-4WEH10J4X/6EG24N9K4     DRC5-52/200YS0173    4WRAE6W15-22/G24K31/A1V

R901252628 ZDRE6VP2-1X/100MG24N9K4M    DRE6X-1X/175MG24-8NZ4M

5-4WE10J5X/EG24N9K4/M    4WE6Y62/EW230N9K4    SL20PA2-4X/

DBDS20K1X/200V     SL30PA3-4X   SL30PA1-4X/V   2FRM16-32/160LB  Z2FS6-2-43/1Q     3WE6A62/EG24N9DL    Z2FS6 2-43/2Q     2FRM10-31/50LB

4WE6D62/EG24N9DL

Z2FS10-3-3X/V    Z2FS16-30B/S2    Z2FS10-5-4X/2Q     Z2FS6-5-20B

ZDB6VP-2-40B/200     DBDS30K10/315     DR10-5-5X/315Y    DZ10-3-5X/200M

DBDS10K-1X/200       DBW10A2-5X/200-6EG24N9K4        DBW20B2-5X/315-6EG24N9K4         4WE6J6X/EG24N9K4/B10   4WE6Y6X/EG24N9K4V      4WE6H61B/CG24N9K4    M-3SED10CK1/350CG24N9K4B18        3WE6B6X/EG24N9K4   2FRM6B26-31/6QMV


R900746822   4WRZE10W8-25-7X/6EG24N9ETK31F1/D3M

R900721116   4WRZE16W8-150-7X/6EG24N9ETK31F1/D3M

R900746375   4WRZE25W8-220-7X/6EG24N9ETK31/F1D3M

R901006305 4WRZE 32   W8-360-7X/6EG24N9ETK31/F1D3M

4WRTE10V-50L-4X/6EG24ETK31/F1M     Z2FS16-3X/S   Z2FS16-3X/S2

R900963959   4WRDE16W1-125L-5X/6L24K9M   R900459203   Z2FS 16-8-3X/S

R901061680 4WRSE   10/V1-25-3X/G24K0/F1V    R900424579   MK10G1X/V

4WRDE16V1-200L-5X/6L24K9M     R900423261 2FRM10-3X/50LB

4WSE3EE16-1X/150B8 315K9EV   R900514779 Z4S10-3X  

R900481624 Z2FS6-2-4X/2QV  R900425901 Z4S16-2X

R900910904 Z2FRM6CB2-2X/6QRV   R900424286 DBDS30K1X/200


关键词:比例阀 , 电磁阀 , 伺服阀 , 换向阀 , 单向阀

如果[PARKER派克比例阀 ]描述不够全,请联系我司获取详细资料,请说明是从顺企网看到的,会有更多优惠
相关链接: 上海企业网 » 上海电磁阀批发
本页链接:http://product.11467.com/info/5198074.htm
PARKER派克比例阀的文档下载: PDF DOC TXT
上海茏郁工控设备有限公司的其他产品
关于上海茏郁工控设备有限公司商铺首页 | 更多产品 | 联系方式 | 黄页介绍
主要经营:品牌BOSCH-REXROTH博世/力士乐、PARKER美国派克、台湾YUTIEN油田油压、VICKERS美国威格士、HAWE哈威、ATOS意大利阿托斯、等电子液压产品和进口与国产之间型号转换和技术咨询。

公司主营:工业自动化控制设备及配件、原装进口品牌BOSCH-REXROTH博世/力士乐、PARKER美国派克、台湾YUTIEN油田油压、VICKERS美国威格士、HAWE哈威、ATOS意大利 ...
顺企网 | 公司 | 黄页 | 产品 | 采购 | 资讯 | 免费注册 轻松建站
免责声明:本站信息由企业自行发布,本站完全免费,交易请核实资质,谨防诈骗   法律声明  联系顺企网
© 11467.com 顺企网版权所有 发布批发采购信息、查询企业黄页,上顺企网